Mathias Sems fond

Mathias Sems fond

Fondets formål er å støtte metallurger – fortrinnsvis yngre – som gjennom sitt arbeide innen forskning eller industri har vist spesiell dyktighet, pågangsmot og pionerånd, og som har nye ideer som kan bringe vårt samfunn videre fremover.

Vedtekter

Hvordan søke?

Søknadsbehandling foregår som regel årlig. Søknad må sendes Polyteknisk Forening innen 1. februar samme år.

Send søknad

Hva må innberettes?

De som har mottatt bidrag fra legatet, må avgi innberetning om anvendelsen av de bevilgede midlene til legatets styre innen seks måneder etter utbetalingen.

Send innberetning