Møte i regi av: PF Materialteknologi

Nasjonal konferanse for Materialteknologi 2022

Nasjonal konferanse for Materialteknologi 2022
Foto: MIT


Nasjonal konferanse for Materialteknologi arrangeres annethvert år vekselvis i Oslo og Trondheim, og er en bred faglig møteplass mellom industri og forskning. Det er en arena for nettverksbygging, og et utstillingsvindu for unge forskere.

Årets konferanse holdes i Oslo med både faglige og sosiale aktiviteter. Hold av tidspunktet og følg med på programoppdateringer og informasjon om registering.

Materialteknologi er viktig for å utvikle sirkulærøkonomiske løsninger og bærekraftig ressursforvaltning. Materialer inngår i nærmest alle bransjer, som energi, samferdsel, industri, bygg og mat – og Norge har flere ledende kompetansemiljøer.

I forbindelse med Nasjonal konferanse for materialteknologi inviteres relevante kandidater til å søke:

Nasjonal konferanse for Materialteknologi arrangeres i partnerskap mellom Norsk Materialteknisk Selskap, Norsk Metallografisk Forening, Norsk Korrosjonsteknisk Forening og Polyteknisk Forening.

Her finner du mer informasjon om PF Materialteknologi.

Velkommen til konferansen med faglig og sosialt program!

Jeg vil bli medlem i Polyteknisk Forening nå!