Digital dugnad eller digital revolusjon? Se sendingen nå!

Publisert: 18. september 2020

Forfatterne Silvija Seres og Hilde Nagell kommer i høst med hver sin bok om hvordan digitaliseringen former samfunnsutviklingen – og omvendt. Under Kulturnatten i Polyteknisk Forening engasjerte de hverandre og publikum om bøkene “Digital dugnad” og “Digital revolusjon”.

Se sendingen fra jam session med Silvija Seres og Hilde Nagell nå!

Silvija Seres skriver om data og demokrati, algoritmer og etikk, regulering for innovasjon, de nye jobbene, industripolitikk, livslang læring, fremtidens partiprogrammer og hvordan Norge kan lykkes med en digital dugnad.

Hilde Nagell skriver om datainformasjon som et kollektivt gode og om hvordan det er mulig å ta kontrollen tilbake til folk flest og til demokratiet – og lanserer en nordisk modell for digitalisering og deling av data.

Seere som deltok digitalt, spilte løpende inn spørsmål om alt fra statlig eller individuelt eierskap til data via globale teknologiselskaper og velferdsmodellen, til utdannelse og konkurransefortrinn.

Verkstedet blant publikum i salen måtte du være fysisk til stede som medlem for å få med deg.

Se sendingen fra jam session med Silvija Seres og Hilde Nagell nå!

Ta gjerne kontakt med Styret i PF Digitalt lederskap, Styret i PF Samfunnsøkonomi, Styret i PF Samfunnssikkerhet og Styret i PF Internasjonal politikk og økonomi.

Video: Erik Magnus Eriksen Olseng