Det grønne skiftet: Hvordan henger det sammen? Se sendingen nå!

Publisert: 26. april 2021

Se sendingen om sammenhengene i det grønne skiftet nå!

Norge og verden er i gang med det grønne skiftet – og diskusjonene om hvordan vi faktisk skal få det til går friskt.

For å kutte utslippene våre må vi kutte bruken av fossil energi. Vi bruker fremdeles mye fossil energi og denne må erstattes av fornybar energi eller energibærere som ved hjelp av karbonfangst hindrer at CO2 når atmosfæren.

Hvordan er sammenhengene i dette grønne skiftet? Hvem slipper ut CO2 her til lands og hvordan kan utslippene kuttes? Er det plass til både elektrifisering av eksisterende fossil energibruk og nye kraftintensive næringer? Og hvor skal i så fall all denne fornybare kraften komme fra? Vil det bli en storstilt utbygging av havvind i Norge og globalt? Hvordan henger hydrogen og karbonfangst sammen med alt dette?

Vi har invitert Jarand Hole, overingeniør i NVE og styremedlem i PF Energi, til å presentere faggrunnlaget som mange av disse diskusjonene bygger på. Øyvind Roth, styreleder i PF Senior, er dagens programleder.

Se sendingen om sammenhengene i det grønne skiftet nå!

Ta gjerne kontakt med Styret i PF Senior, Styret i PF Energi og Styret i PF Bærekraft!

Video: Vetle B. Opedal og Boris Parunov