PF Senior

Eldre mann klikker på nettbrett

PF Senior ønsker å være et møtested for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement.

PF Senior arrangerer seminarer 8 ganger i året og møtes en mandag i månedene februar-mai og september-desember kl. 12-14. Mange av foredragene sendes også digitalt til påmeldte.

Som medlem kan du delta på alle arrangementene i regi av alle fagnettverkene i Polyteknisk Forening.

Velkommen til nettverket PF Senior!

Styret

Styreleder: Øyvind Roth
oroth@online.no

Kirsti Koch Christensen
kirsti.christensen@uib.no

Frøydis Langmark
froydis.langmark@gmail.com

 

Se alle nettverk