PF Senior

 

Hva

PF Senior er kunnskapsnettverket som samler medlemmer av Polyteknisk Forening rundt dialog og utveksling av idéer og erfaringer innen hele foreningens fagspekter.

Hvorfor

PF Senior ønsker å være sosialt møtested og kunnskapsarena for debattering, utveksling av ideer, erfaringer og innsikt mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning om dagens viktigste temaer.

Hvem

PF Senior er for deg som vil bruke kompetansen, engasjementet og nysgjerrigheten din til å lære og dele om dagsaktuelle temaer, både nasjonalt og internasjonalt.

Hvordan

PF Senior arrangerer seminarer med påfølgende diskusjon åtte dager i året. Møtene finner sted kl. 12-14 hver første mandag i måneden, i februar-mai og september-desember. Når du ikke kan komme til Polyteknisk Forening, kan du se foredragene som webcasts der du kan stille spørsmål og kommentere gjennom direktesendingen.

Velkommen til nettverket PF Senior!

Styret

Styreleder: Øyvind Roth
oroth@online.no

Kirsti Koch Christensen
kirsti.christensen@uib.no

Colin Peter Jeneson
cpje33@icloud.com

Se alle nettverk