PF Senior

 

Hva

PF Senior er nettverk for samfunnsengasjerte medlemmer av Polyteknisk Forening med interesse for utveksling av idéer og erfaringer innen hele foreningens fagspekter.

Hvorfor

PF Senior ønsker å være sosialt møtested og kunnskapsarena for debattering, utveksling av ideer, erfaringer og innsikt mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning om viktige tema i tiden.

Hvem

PF Senior er for deg som vil bruke kompetansen, engasjementet og nysgjerrigheten din til å lære deg selv og andre om temaer i tiden som påvirker samfunnsutviklingen både nasjonalt og internasjonalt.

Hvordan

PF Senior arrangerer seminarer med påfølgende diskusjon, om dagsaktuelle tema 8 ganger i året, hver første mandag i månedene februar-mai og september-desember kl. 12-14. Når du ikke kan komme til Polyteknisk Forening, kan du se foredragene som webcasts der du kan stille spørsmål og kommentere gjennom direktesendingen.

Velkommen til nettverket PF Senior!

Styret

Styreleder: Øyvind Roth
oroth@online.no

Kirsti Koch Christensen
kirsti.christensen@uib.no

Frøydis Langmark
froydis.langmark@gmail.com

 

Se alle nettverk