Ansvarlig og etisk forvaltning av Oljefondet: Se sendingen nå!

Publisert: 11. september 2020

Gikk du glipp av foredraget med Hans Christian Bugge, Etikkrådets nestleder?

Se sendingen om ansvarlig og etisk forvaltning av Oljefondet – Norges Banks og Etikkrådets arbeid og utfordringer.

Foredraget behandler arbeidet med etiske spørsmål i forvaltningen av Statens Pensjonsfond Utland, “Oljefondet”. Etikkrådet for Oljefondet har her en sentral rolle, og foredraget redegjør nærmere for Etikkrådets oppgaver og arbeidsform. Det omhandler også Norges Banks bredere program for ansvarlig forvaltning, og tar opp noen av de utfordringer og dilemmaer som knytter seg til ansvarlig og etisk forvaltning.

Hans Christian Bugge er dr. juris fra Universitetet i Oslo. Han er nå professor emeritus ved Institutt for offentlig rett samme sted. Bugge arbeider med nasjonal og internasjonal miljørett. Tidligere har han vært embetsmann i Miljøverndepartementet og Finansdepartementet, direktør for Statens forurensningstilsyn, generalsekretær i Redd Barna og statssekretær i Departementet for utviklingshjelp.

Se sendingen om ansvarlig og etisk forvaltning av Oljefondet – Norges Banks og Etikkrådets arbeid og utfordringer.

Ta gjerne kontakt med Styret i PF Senior, Styret i PF Samfunnsøkonomi og Styret i PF Bærekraft.

Video: Erik Magnus Eriksen Olseng