Aker Solutions ønskes velkommen som medlem av Polyteknisk Forening

Publisert: 3. desember 2019

Aker Solutions er et ledende internasjonalt teknologi- og industrikonsern med hovedkontor i Norge og 16.000 ansatte i 20 land. Selskapet har virksomhet over 50 steder i verden, hvorav 20 av dem i Norge. Aker Solutions leverer ingeniørtjenester, teknologiutvikling, fabrikasjon, teknologiprodukter og vedlikehold, i hovedsak til offshore energisektoren. Selskapets strategi er å videreutvikle sterke posisjoner i olje- og gassmarkedene inn i fornybar energi og lavkarbonløsninger globalt.

Aker Solutions har røtter tilbake til etableringen av Akers Mekaniske Verksted i 1841 og en sterk felles historie med Polyteknisk Forening. Faktisk ble foreningen stiftet av grunnleggeren av Akers Mekaniske Verksted, Peter Severin Steenstrup, i 1852. Han ledet foreningen i 2 år og sørget i 1854 også for opprettelsen av Polyteknisk Tidsskrift, forløperen til Teknisk Ukeblad.

– Aker Solutions fortsetter å knekke nøtter for våre kunder. Vi har målsatt at om lag halvparten av Aker Solutions’ inntekter skal komme fra fornybar energi og lavkarbonløsninger innen 2030. Offshore vind og karbonfangst- og lagring er globale vekstområder der vi kan bidra med kunnskap og gjennomføringsevne. Innovasjon og partnerskap er avgjørende, og Polyteknisk Forening er en god møteplass for Aker Solutions i vårt arbeid med å videreutvikle kunnskap og samarbeid, sier Egil Boyum, konserndirektør for prosjekter i Aker Solutions.

Vi har mange treffpunkter også i dag. Nada Ahmed, Innovation Program Manager, er styreleder i PF Digital Leadership Community, Egil Birkemoe, VP Alliances, og Hilde Sørvang Stafford, Senior Administrative Manager, er styremedlemmer i PF Petroleum og fornybar. Flere av arrangementene våre holdes hos Aker Solutions/ Engineerium.

Vi gleder oss til at Aker Solutions dyktige folk blir med og styrker møteplassen Polyteknisk Forening utgjør. Vi ser store muligheter knyttet til hele havøkonomien og digitalisering av prosesser. Spesielt viktig blir det å legge til rette for god overføring av teknologi og strukturkapital fra modne til nye industrier. Vi inspireres av vår felles tilblivelse – og ønsker å sette ny kurs for norsk industriutvikling med våre 345 års samlede erfaring.

Bedriftsmedlemskapet gir adgang til samtlige arrangementer i Polyteknisk Forening og åpner for nettverk med eksperter, talenter og ledere på tvers av en rekke teknologier og næringer. Her holder vi hverandre oppdaterte og driver samfunnsutviklingen fremover på sentrale tema i partnerskap. Bedriftsmedlemskapet gir også muligheter til å finne de beste kandidatene og til å holde egne møter midt i Oslo sentrum. I partnerskap holder vi i hevd tradisjonen som det kunnskapsbaserte medlemsnettverket for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling gjennom tverrfaglig innsikt, inspirasjon og innflytelse siden 1852.