Strategisk ledelse i krise og krig: Se sendingen nå!

Publisert: 5. september 2020

Gikk du glipp av boklanseringen og fagdiskusjonen om det norske systemet for strategisk ledelse av kriser som omfatter norsk statssikkerhet?

Se lanseringen av boken «Strategisk ledelse i krise og krig» nå!

Program:

 • Innledning om boken: Jenny Holmsen, Redaktør i Universitetsforlaget
 • Innledning om prosjektet og krisehåndtering: Gjert Lage Dyndal, Oberst, Luftforsvaret, Sjef operasjoner ved Norsk luftoperasjonssenter (NAOC), Dosent ved FHS, Stockholm
 • Kommentar til boken: Kjell Inge Bjerga, Direktør for Institutt for forsvarsstudier, Professor
 • Særlige utfordringer sett fra politisk nivå:
  • Guro Angell Gimse, Storingsrepresentant for Høyre, yrkespoliti, tidligere medlem i justiskomiteen og statssekretær
  • Espen Barth Eide, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, tidligere forsvarsminister og utenriksminister
 • Ordstyrer Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær, Polyteknisk Forening

Boken «Strategisk ledelse i krise og krig» tar for seg håndtering av ulike typer kriser, med fokus på kriser med potensiale for hendelser i våre maritime nordområder, hvordan terrortrusler utvikler seg, og de mer diffuse cybertrusler vi har og kan se for oss. Boken har fire hoveddeler:

 1. Teoretisk om strategisk krisehåndtering
 2. Etterretning, media og situasjonsforståelse
 3. Nasjonal strategisk krisehåndtering
 4. Potensialet for krig på norsk jord

Boklanseringen var et samarbeid mellom UTSYN- Forum for utenriks og sikkerhet, Universitetsforlaget og Polyteknisk Forening.

Se lanseringen av boken «Strategisk ledelse i krise og krig» nå!

Ta gjerne kontakt med Styret i PF Samfunnssikkerhet og Styret i PF Internasjonal politikk og økonomi!

Video: Erik Magnus Eriksen Olseng og Vegar Aase