Statkraft ønskes velkommen som medlem av Polyteknisk Forening

Publisert: 25. januar 2019

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3600 ansatte i 15 land. Statkraft har over hundre års kompetanse og erfaring innen utvikling og produksjon av fornybar energi og er en sentral aktør i den pågående elektrifiseringen av samfunnet og overgangen til fornybar energi globalt.

Det første nettverket i Polyteknisk Forening var faggruppen for elektroteknikere, som ble stiftet i 1892. I vår historie heter det: «Om bølgene gikk høyt og ekspertene var uenige i detaljer, var det enighet om at de som arbeidet med elektrisitetens problemer, kunne ha behov for å slå seg sammen til varetagelse av felles interesser. Initiativet til å danne en slik gruppe ble tatt av telegrafdirektør C.T. Nielsen, direktør K. Bryhn, artillerikaptein W. Olssøn, professor O.E. Schiøtz og ingeniør Th. Norberg Schulz.»

– For Statkraft er Polyteknisk Forening en god møteplass for å lære og dele kunnskap ut over vår egen bransje. Vi ser frem til å ta del i et tverrfaglig nettverk og samarbeide om noen av vår tids største spørsmål knyttet til klima og fornybar energi, sier Julie Wedege, Acting VP Head of Public Affairs.

Mange av Statkrafts medarbeidere har vært og er aktive gjennom PF Energi og det har vært mange felles kontaktpunkter mellom Statkraft og Polyteknisk Forening rundt tekniske nyvinninger av stor samfunnsmessig betydning gjennom historien. Statkrafts Konsernsjef, Christian Rynning-Tønnesen, er nå medlem av Direksjonen i Polyteknisk Forening.

Foto: Knut Fjerdingstad
Julie Wedege, VP Head of Public Affairs, Statkraft og Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær Polyteknisk Forening inngår medlemskapsavtale hos Statkrafts hovedkontor.

Bedriftsmedlemskapet gir adgang for alle ansatte til alle aktiviteter i Polyteknisk Forening og åpner for nettverk med eksperter, talenter og ledere på tvers av en rekke teknologier og næringer. Ansatte kan delta i fagnettverkene og løfte frem relevante temaer på viktige møteplasser og også gå inn i nettverksstyrene. Bedriftsmedlemskapet gir også muligheter til å holde egne møter i Oslo sentrum. I partnerskap holder vi i hevd tradisjonen med vitenskapsbasert og bærekraftig samfunnsutvikling gjennom teknologi og entreprenørskap siden 1852.