PF Energi

Vindmøller ute i havet

PF Energi er en landsomfattende forening for enkeltpersoner, bedrifter og institusjoner med interesse og engasjement innen energisektoren. Foreningens formål er ved foredrag, diskusjoner og på annen måte utbre kjennskap til og vekke interesse for spørsmål knyttet til energiforsyning og energibruk. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement og interesse for energi.

Styret

Styreleder: Bjarne Børresen
Seksjonsleder Energi/Maskin i Multiconsult
Utdannet sivilingeniør fra NTNU og PhD fra École Polytechnique Federale de Lausanne
bjarne.boerresen@gmail.com

Tone Knudsen
Head of regulatory affairs, Power Production
M.Sc Resource and Development Economics fra NMBU
tone.knudsen@statkraft.no

Eivind Magnus
THEMA Consulting group
Siviløkonom og cand. oecon., Norges Handelshøyskole
eivind.magnus@thema.no

Martin Andreas Vik
Rådgiver i Seksjon for Kraftsystem, NVE
Utdannet samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo
mavi@nve.no

Martha Marie Øberg
Rådgiver i Statnett
Sivilingeniør fra Energi og miljø, NTNU
martha.oberg@statnett.no

Se alle nettverk