foto: Polyteknisk Forening

En robust forening setter stø kurs etter årets direksjonssamling

Publisert: 15. juni 2023

Direksjonsmedlemmer, styret og valgkomitémedlemmer var samlet i Polyteknisk Forening i juni 2023 for å dele inspirasjon og innsikt og gi innflytelse for neste år.

Robusthet var den røde tråden på årets direksjonssamling. Robusthet handler om å bygge motstandskraft og evne til å håndtere utfordringer og endringer på en konstruktiv måte, og dette temaet er en sentral del av PFs arbeid og aktiviteter dette året.

Til å belyse tematatikken fikk vi lytte til innlegg fra tre medlemmer av direksjonen og eksperter på området. Jette Christensen, statsviter, skribent og leder, Riksvalgstyret belyste hvordan robusthet er avgjørende for å opprettholde et sterkt demokratisk system. Med økende utfordringer, inkludert teknologiske, som påvirker demokratiske institusjoner globalt, snakket Christensen om demokratiets tilstand og hvilke tiltak som kan styrke og bevare det.

Med AI i stadig større grad som en integrert del av samfunnet og næringslivet, er det viktig å utforske hvordan vi kan bygge robuste AI-systemer som er pålitelige, rettferdige og transparente. Astrid Rusås Kristoffersen, Group Director Research & Development i DNV, presenterte viktige perspektiver og konkrete eksempler knyttet til etikk, ansvarlighet og bærekraft i utviklingen og anvendelsen av AI-teknologi.

Kenneth Ruud, administrerende direktør ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), delte perspektiver om robusthet innenfor forsvarssektoren. Han beskrev landets totalforsvar og forsvarsevne evne og snakket om hvordan vi skal opprettholde et robust forsvar mot sammensatte trusler, og om teknologiske drivere og utviklingstrekk. Han avsluttet med Kratzberg’s første lov om teknologi: «Technology is neither good nor bad; nor is it neutral».

Siden 1852 har ildsjeler drevet Polyteknisk Forening som uavhengig og ideell møteplass for dialog om sentrale temaer innen teknologi, samfunn og næringsliv. Det unike nettverket av unge og erfarne fageksperter og forskere, oppstarts- og multinasjonale selskaper, embedsverk, investorer og politikere fortsetter å bringe tverrfaglig kunnskap inn som grunnlag for viktige beslutninger for en robust og bærekraftig femtid.

Vi ønsker nye medlemmer av direksjonen varmt velkommen:

 • Ole J. Dahlberg, CEO, Curida
 • Jon Gravråk, CEO, Bulk Infrastructure Group
 • Solveig Hellebust, EVP People, Process and Digitalization, Yara
 • Ragnhild Mathisen, Head of Corporate Affairs, Telenor
 • Ingvild Myhre, Partner/daglig leder, iStyrelsen
 • Kenneth Ruud, administrerende direktør, Forsvarets forskningsinstitutt
 • Thina Saltvedt, Chief Analyst, Nordea
 • Sundeep Singh, Investment Manager, Summa Equity
 • Ketil F. Widerberg, General Manager, Oslo Cancer Cluster

Direksjonen er et rådgivende organ for Styret og i direksjonssamlingen delte de sine refleksjoner om Polyteknisk Forenings posisjon fremover. Vi takker for alle bidrag!

Polyteknisk Forening er det kunnskapsbaserte medlemsnettverket for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling. Vi fremmer tverrfaglig innsikt, inspirasjon og innflytelse – siden 1852. Vi er en uavhengig og ideell møteplass for dialog om sentrale temaer innen teknologi, samfunn og næringsliv. Med 3 000 privat-, bedrifts- og organisasjonsmedlemmer fra næringsliv, offentlig sektor og akademia, jobber vi sammen for å skape løsninger gjennom 15 tverrfaglige kunnskapsnettverk og partnerskap på tvers av sektorer. Polyteknisk Forenings virksomhet er både fysisk og digital. I tillegg til fast møteaktivitet publiserer vi podcastserien @PolyPod, og våre fysiske medlemsmøter gjøres tilgjengelig for et større publikum gjennom videoserien #PolyWeb, som til sammen har 175 000 avspillinger. H.M. Kong Harald V og H.K.H. Kronprins Haakon er æresmedlemmer, og H.M. Kongen tar imot foreningens President og Generalsekretær i audiens på Slottet årlig.

 • #PolyPod med 135 000 lyttinger, inkludert de populære episodene fra Arendalsuka
 • #PolyWeb med 40 000 avspillinger, inkludert partnerproduksjoner fra studio i Polyteknisk Forening
 • 50 fysiske møter årlig, med alt fra unge og erfarne eksperter, via oppstarts- og multinasjonale selskaper, til ungdomspolitikere og ministre fra flere departement
 • 70 partnere, 2 000 privatmedlemmer og 15 kunnskapsnettverk, selve kjernen i foreningen med ekspertise på tvers av fag og bransjer
 • 20 000 abonnenter på nyhetsbrev og følgere i sosiale media (@polyteknisk)
 • Polyteknisk kunnskap: Digitalisering og ledelse, Energi og mobilitet, Helse og kultur, Klima og sirkulærøkonomi samt Sikkerhet og samfunn

Årene fremover vil handle om å skape konstruktive løsninger for FNs bærekraftsmål. I vårt 171. år er Polyteknisk Forening godt rustet til oppgaven.

Ta gjerne kontakt med generalsekretær Mette Vågnes Eriksen.