Ringvirkninger i samferdselen: Se sendingen nå!

Publisert: 8. mars 2021

Se sendingen om ringvirkninger i samferdselen nå!

Infrastruktur for transport øker folks og bedrifters mobilitet og markedstilgang. I de siste ti årene har norske transportetater og fylkeskommuner investert flere titalls millioner kroner i analyser av hvordan transportinvesteringer gir netto positive ringvirkninger for næringslivet og samfunnet for øvrig. Disse analysene har konkludert med ringvirkninger på mange millioner og ofte milliarder kroner, knyttet til ulike norske veiprosjekt.

Samtidig tyder ferske empiriske analyser fra Norge på at virkningene er langt mer moderate. Vi spør:

  • Hvor store er egentlig nettoringvirkningene av norske investeringer i transportinfrastruktur?
  • Hva er det empiriske grunnlaget for den norske evalueringspraksisen for nettoringvirkninger forbundet med transportinvesteringer?

Se og hør:

  • Rasmus Bøgh Holmen, seniorforsker, TØI og styreleder i PF Samferdsel
  • Morten Welde, seniorforsker, NTNU

Seminaret er en faglig utvidelse av sesjonen om samfunnsnytte av veiinvesteringer på Mobilitet 2021-konferansen.

Se sendingen om ringvirkninger i samferdselen nå!

Ta gjerne kontakt med Styret i PF Samferdsel og Styret i PF Samfunnsøkonomi nå!

Video: Petter Vaaland og Boris Parunov