Foto: Tomasz Zajda Publisert: 22.10.2021

Nasjonal konferanse for materialteknologi 2022: Muligheter i det grønne skiftet

1. juni 2022 kl. 09:00 - 2. juni 2022 kl. 16:00

Felix Konferansesenter

Legg møtet inn i Outlook: iCal

See English text below 

Nasjonal konferanse for materialteknologi arrangeres annethvert år vekselvis i Oslo og Trondheim, og er en bred faglig møteplass mellom industri og forskning. Det er en arena for nettverksbygging, og et utstillingsvindu for unge forskere.

Årets konferanse holdes i Oslo med både faglige og sosiale aktiviteter. Hold av tidspunktet og følg med på programoppdateringer og informasjon om registering.

Materialteknologi er viktig for å utvikle sirkulærøkonomiske løsninger og bærekraftig ressursforvaltning. Materialer inngår i nærmest alle bransjer, som energi, samferdsel, industri, bygg og mat – og Norge har flere ledende kompetansemiljøer. Hvilke muligheter gir dette oss i møtet med det grønne skiftet? Nettopp dette er tema for årets konferanse, og vi gleder oss til å fordype oss i grønn materialteknologi innenfor flere av fagfeltets mest spennende områder.

Konferansen vil deles inn i følgende temaer, som alle vil få sin egen sesjon på konferansen:

 • Offshore-materialer
 • Ferrolegeringer
 • Lettmetaller
 • Fornybar energi
 • Avanserte materialer/additiv produksjon
 • Metallografi
 • Korrosjon

Vi ønsker nå å få tilsendt abstracts til konferansen!

Dersom du ønsker å bidra, kan du sende inn ditt abstract til polyteknisk@polyteknisk.no med emne: «Materialteknologi 2022». Vi aksepterer abstracts på både norsk og engelsk. Frist for innsending er 1. mars 2022.

Program:

Første dag av konferansen vil bestå av en plenumssesjon med spennende foredragsholdere innenfor årets tema. Dag to blir det parallelle foredrag innen de forskjellige sesjonene.

Det vil også i år bli arrangert båttur på ettermiddagen!

Priser:

 • «Early bird» tilbud ved bestilling før 1. mars 2022: 4900 kr (Standard), 2400 kr (Student/PhD)
 • Etter 1. mars 2022: 5400 kr (Standard), 2700 kr (Student/PhD)

I forbindelse med Nasjonal konferanse for materialteknologi inviteres relevante kandidater til å søke:

Nasjonal konferanse for Materialteknologi arrangeres i partnerskap mellom Norsk Materialteknisk Selskap, Norsk Metallografisk Forening, Norsk Korrosjonsteknisk Forening og Polyteknisk Forening.

Her finner du mer informasjon om PF Materialteknologi.

Velkommen til konferansen med faglig og sosialt program!

In English:

The National Conference for Materials Technology is held every second year, alternating between Oslo and Trondheim. It is an academic meeting ground for industry and science. It is also a great arena for networking and a showcase for young researchers.

This years’ conference will be held in Oslo, with both academic and social activities. Save the date and stay tuned for updates to the program and information about registering.

Materials Technology is important in developing solutions for the circular economy and sustainable resource management. Materials are a part of nearly every field, such as energy, transportation, industry, building and foods – and Norway has leading competency in several of them. Which opportunities do we see when facing the green shift to sustainability? This precisely is the topic of this years’ conference. We are looking forward to this deep dive into green materials technology within some of the fields most interesting subjects.

The conference will include the following topics:

 • Offshore materials
 • Ferro alloys
 • Light metals
 • Renewable energy (sun, wind, batteries, hydrogen etc)
 • Advanced materials/additive manufacturing
 • Metallography
 • Corrosion

We would now like to receive abstracts for the conference!

If you wish to participate, please send your abstract to polyteknisk@polyteknisk.no using the subject line «Materialteknologi 2022». We accept abstracts in both English and Norwegian. The deadline for entering is March 1st 2022.

Program:

The first day of the conference will be joint sessions where interesting speakers hold talks about this year’s main topic – the green shift. On the second day, we will have several parallel talks within the different topics.

This year will of course also have a boat trip in the afternoon, as we have had previous years.

Prices:

 • Early bird offers if ordering before March 1st, 2022: 4900 kr (Standard), 2400 kr (Student)
 • After March 1st, 2022: 5400 kr (Standard), 2700 kr (Student)

In relation to the National Conference for Materials Technology, we invite relevant candidates to apply for scholarships at:

Welcome! 

Vil du dele dette med ditt nettverk?