Lytt til #PolyPod: Hva innebærer net zero og carbon offsetting?

Publisert: 3. juni 2021

Stadig flere land setter seg mål om netto nullutslipp av klimagasser – i tråd med målene i Paris-avtalen. I EU har medlemslandene gjort netto nullutslipp innen 2050 til det overordnede målet for den grønne vekststrategien, og i forkant av COP26 i Glasgow er diskusjon rundt nye og eksisterende kvotemekanismer høyt på den internasjonale agendaen. Hva betyr dette i praksis?

Lytt til samtalen mellom

  • Marianne Olsnes, administrerende direktør, Norske Shell
  • Stig Schjølset, fagsjef, Miljøstiftelsen ZERO
  • Sophie Brusgaard Jewett, Manager Climate Change & Sustainability,  PwC
  • Eivind Berstad, seniorrådgiver karbonfangst og lagring, Bellona
  • Hanne Rolén, bærekraftsleder, Aker Carbon Capture og styreleder, PF CO2-håndtering

I denne episoden lærer du både om begrepsapparatet for net zero og carbon offsetting. Du får innsikt i reelle klimarelaterte problemstillinger for næringslivet og i hvordan netto null også er i ferd med å bli den nye normen for selskapers klimaambisjoner.

Deltagerne diskuterer hvilken rolle kompensering av klimagassutslipp spiller i dette bildet og hvorvidt det å erklære klimanøytralitet og kjøpe offsets er et bra grep for en virksomhet. Du får også praktiske eksempler på hva karbonfangst og lagring betyr i både selskapers og myndigheters arbeid med å nå klimamålene.

 

Ta gjerne kontakt med Styret i PF CO2-håndtering og Styret i PF Bærekraft!

Liker du #PolyPod, støtt Polyteknisk Forening via Vipps til 81911 nå!