Ny kald krig mellom Kina og USA? Se sendingen nå!

Publisert: 11. desember 2020

Er det i ferd med å senke seg et jernteppe mellom USA og Kina?

Se og hør en av verdens fremste forskere på kald krig fortelle oss hvordan han trekker paralleller mellom den kalde krigen mellom Sovjetunionen og USA fra slutten av 1940-årene til slutten av 1980-årene – og utviklingen vi ser konturene av i dag mellom Kina og USA.

Se og hør sendingen med analyser av forholdet mellom USA og Kina nå!

  • Odd Arne Westad, spesialist på den kalde krigen og nyere østasiatisk historie. Professor ved Yale og tidligere ved Harvard og LSE. Vinner av Bancroft Prize
  • Ole Jacob Sending, forskningssjef, Norsk utenrikspolitisk institutt
  • Sun Heidi Sæbø, sjefredaktør og administrerende direktør, Morgenbladet
  • Stein Tønnesson, Asia-forsker Peace Research Institute Oslo

Ordskiftet mellom de to stormaktene blir stadig kvassere. Dette skyldes ikke bare den nåværende amerikanske presidentens uttalelser. Kinesiske selskaper har utkonkurrert USA og Vest-Europa i produksjon av varer og tjenester. Kina ligger langt fremme i både teknologi, infrastrukturutbygging og tilgang til andre lands råvarer. Stadig oftere legges det restriksjoner på ulike varer og tjenester fra Kina i Vesten, og den militære styrkeoppbygging Sør-Kina-havet intensiveres. Dette skjer når USA’s og Kinas’ økonomier er tett vevd sammen. Det var ikke tilfelle i den kalde krigen mellom Sovjetunionen og USA.

I mange år har politiske ledere og journalister advart mot utviklinga. USA trekker seg tilbake og lukker seg inne mens Kina åpner sine grenser til øst-asiatiske naboer og signerer verdens største frihandelsavtale. Dette mens retorikken fra USA og Washington D.C har vært meget skarp og skapt dype politiske skillelinjer og splittelser mellom Kina og USA.

I Norge fikk vi føle kinesernes kalde skulder i flere år da Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris. Hvilke mottiltak vil USA og andre vestlige land møte dersom de går hardt ut mot Kina, og hvilken stilling skal lille Norge ta dersom det blir en kald krig mellom vår viktigste allierte og fremtidens økonomiske stormakt?

Se og hør sendingen med Westad, Sending, Sæbø og Tønnesson om ny kald krig nå!

Ta gjerne kontakt med Styret i PF Internasjonal politikk og økonomi og Styret i PF Samfunnssikkerhet nå!

Video: Erik Magnus Eriksen Olseng