Norsk forsvars- og utenrikspolitikk: Se live opptak

Publisert: 28. februar 2020

Gikk du glipp av nettverksfrokosten om norsk forsvars- og utenrikspolitikk?

Se live opptaket om dagens sikkerhetspolitiske utfordringer og geopolitiske realiteter:

I debatten ser du:

  • Jens Frølich Holte, statssekretær i UD (H)
  • Jette Christensen, utenriks- og forsvarskomitéen (Ap)
  • Gjert Lage Dyndal, oberst i Luftforsvaret
  • Henrik Thune, direktør i NOREF Senter for internasjonal konfliktløsning
  • Kari Osland, forsker ved NUPI Norsk Utenrikspolitisk Institutt
  • Ingrid Vik, spesialrådgiver i UTSYN Forum for utenriks og sikkerhet
  • Arne O. Holm, redaktør i High North News, ledet samtalen

I fjor la Regjeringen frem en ny Stortingsmelding om Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid, som peker ut norsk utenrikspolitikk fremover. Samme dag som denne meldingen ble debattert i Stortinget varmet vi opp med frokostseminar, og så nærmere på interesse- versus idealpolitikken, hva som er nytt og hvilke konsekvenser det i så fall bør ha for norsk utenrikspolitikk. Hva bør vi gjøre mer av, og hva bør vi gjøre mindre av?

Denne nettverksfrokosten ble arrangert i samarbeid med UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet, Norges offisers- og spesialistforbund, NTL Forsvaret og Fellesforbundet.

Ta gjerne kontakt med styret i PF Samfunnssikkerhet og styret i PF Internasjonal politikk og økonomi.