Lytt til #PolyPod: Sikkerhet, cyber og kultur

Publisert: 17. juni 2021

Vi lever i en tid med økt sikkerhetspolitisk spenning der den digitale teknologien gjør det enklere å begå kriminalitet og andre samfunnsskadelige handlinger. Den digitale teknologien gjør det også enklere for kompetente trusselaktører å ta i bruk såkalte hybride virkemidler, slik at samfunnet kan påvirkes og destabiliseres.

Lytt til samtalen mellom:

  • Simen Bakke, senior informasjonssikkerhetsrådgiver, Politiets IKT-tjenester
  • Tom Røseth, førsteamanuensis, Forsvarets høgskole
  • Hedda Langemyr, daglig leder, UTSYN og styreleder i Polyteknisk Forening Samfunnssikkerhet

I denne episoden lærer du om omfanget av virkemidler for å skape konflikt, uro og usikkerhet – både i sivilsamfunnet og i staten, og dens underliggende virksomheter. Du hører om digital spionasje, sabotasje, omfattende bruk av skadevare som løsepengevirus, samt desinformasjons- og påvirkningskampanjer. Deltagerne kommer også med forslag til forbedringstiltak som kan redusere noen av sårbarhetene i samfunnet. Kanskje får du også med deg noen tips om hva det er verdt å være oppmerksom på innen digitale trusler både som privatperson og i arbeidslivet.

Hør første episode av samtalen om sikkerhet, cyber og kultur!

Hør andre episode av samtalen om sikkerhet, cyber og kultur!

Ta gjerne kontakt med Styret i PF Samfunnssikkerhet og Styret i PF Digitalt lederskap!

Liker du #PolyPod, støtt Polyteknisk Forening via Vipps til 81911 nå!