Lytt til #PolyPod: Samfunnssikkerhet: Hva vil Kina og hva betyr det for norsk næringsliv?

Publisert: 4. september 2020

Kritisk infrastruktur og styrende organer er alltid interessant for andre stater og etter hvert også globale teknologiselskaper. Med Kina som både skal sikre innenlandsk stabilitet og styrke sin globale maktposisjon, påvirkes også norsk nærings- og samfunnsliv. Hva er viktig å forstå i dette bildet?

Lytt til samtalen mellom:

  • Nina Meldahl, Senior rådgiver, Næringslivets Sikkerhetsråd
  • Arne O. Holm, Ansvarlig redaktør, High North News og styremedlem i UTSYN
  • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening

De gir uttrykk for et klart syn på hvilken sikkerhetsrisiko norske myndigheter og selskaper er utsatt for. Du får også et innblikk i hvordan Kina og andre aktører posisjonerer seg langsiktig globalt – politisk, teknologisk og økonomisk.

Ta gjerne kontakt med Styret i PF Samfunnssikkerhet og Styret i PF Internasjonal politikk og økonomi.
Liker du #PolyPod, støtt Polyteknisk Forening via Vipps til 81911 nå!