Lytt til #PolyPod: Samfunnsøkonomisk eller politisk koronakrisepakke?

Publisert: 19. oktober 2020

Hva er de samfunnsøkonomiske aspektene ved den norske krisepakken for håndteringen av COVID19-pandemien? Hva fungerte og hva slo feil da vi på svært kort tid måtte velge mellom å bremse eller slå ned viruset? Hvorfor er samfunnsøkonomene tilsynelatende uenig med politikerne i ettertid? Hvordan bør koronatiltakene fremover utformes for å minimere samfunnets tap?

Lytt til samtalen mellom:

  • Kjersti Næss Torstensen, Spesialrådgiver, Norges Bank, Utvalgsmedlem av «Ekspertgruppen for samfunnsøkonomiske effekter av smittevernstiltak»
  • Espen Henriksen, Førsteamanuensis, BI, Institutt for finans
  • Simen Markussen, Nestleder og Seniorforsker, Frischsenteret
  • Rasmus Bøgh Holmen, forsker, TØI og doktorgradsstipendiat, BI
  • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær, Polyteknisk Forening

På rekordtid utarbeidet «Ekspertgruppen for samfunnsøkonomiske effekter av smittevernstiltak» analyser og anbefalinger om strategisk veivalg da COVID19-pandemien traff Norge. Det var snakk om dager og uker for å håndtere stor usikkerhet knyttet til smittespredning, dødelighet og immunitet – på en mest mulig samfunnsøkonomisk optimal måte. Ekspertgruppen fikk tilleggsmandat for å vurdere de økonomiske tiltakene som ble innført og mulige tiltak videre for å stimulere til vekst og omstilling.

I denne episoden lærer du om samfunnsøkonomiske vurderinger av krisepakkene, om effektene i arbeidsmarkedet og næringslivet, om den såkalte oljepakken og om formuesskatten.

Med fare for en ikke helt uhildet vurdering når fem samfunnsøkonomer møtes, så skjønner du mot slutten av episoden, hva du skal utdanne deg til, enten du er i starten, midten eller slutten av karrieren.

Ta gjerne kontakt med Styret i PF Samfunnsøkonomi og Styret i PF Helse!

Liker du #PolyPod, støtt Polyteknisk Forening via Vipps til 81911 nå!