Lytt til #PolyPod: Overvåking i samfunnet

Publisert: 8. september 2020

Vi trenger overvåking – og vi har mye overvåking i samfunnet. Norske og utenlandske kommersielle aktører, offentlige tjenesteleverandører, Politiets Sikkerhetstjeneste og Forsvarets Etterretningstjeneste – alle driver digital overvåking med et godt mål for øye. Helliger målet middelet?

Lytt til samtalen mellom:

  • Eskil Grendahl Sivertsen, Direktør for samfunnskontakt, Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og Styremedlem i UTSYN
  • Vegard Valther Hansen, Forsker og Senior rådgiver, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
  • Bjørn Erik Thon, Direktør, Datatilsynet
  • Roar Thon, Fagdirektør sikkerhetskultur, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)
  • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær, Polyteknisk Forening

I denne episoden får du høre ulike vurderinger av viktige spørsmål, som; Går samfunnssikkerheten ut over personvernet? Organiserer vi innenlands overvåking på en god måte? Fører vi god politisk kontroll med overvåkingen? Hva med andre staters anledning til å bruke norske data som lagres utenfor Norge – og hva med andre staters etterretningstjenester?

 

Ta gjerne kontakt med Styret i PF Samfunnssikkerhet, Styret i PF Digitalt lederskap og Styret i PF Internasjonal politikk og økonomi.

Liker du #PolyPod, støtt Polyteknisk Forening via Vipps til 81911 nå!