Lytt til #PolyPod: Hvordan løser vi kunstig intelligens på slagmarken?

Publisert: 26. juni 2023

Vi står overfor en potensiell revolusjon i krigføringen, hvor autonome våpen har potensial til å endre spillereglene fullstendig. Men med denne revolusjonen kommer også bekymringer og et behov for regulering. Hvordan kan man regulere autonome våpen og kunstig intelligens i militære formål? Hvor er teknologien i dag? Hvorfor er autonomi i våpen et bekymringspunkt? 

Lytt til samtalen mellom:

  • Cecilie Hellestveit, jurist og samfunnsviter med doktorgrad i krigens folkerett, Folkerettsinstituttet og medlem av Etikkrådet
  • Kjølv Egeland, forsker på strategi og internasjonalt samarbeid, postdoktor, Sciences Po og styremedlem, PF Internasjonal politikk og økonomi

I denne episoden lærer du om hvordan man kan regulere autonome våpen og kunstig intelligens i militære formål. Du lærer om hvordan teknologien ligger an i dag og du lærer om bekymringene knyttet til autonomi i våpen, og hvorfor det er viktig å adressere dem.

Verdenshavene flommer over av plast, antibiotikaresistens er i ferd med å bli et stort problem, og ny teknologi kommer til å sette reglene for krig på prøve. Hva skal vi gjøre med alt dette? I denne serien fra PF Internasjonal politikk og økonomi snakker vi om store globale utfordringer og hvordan de kan løses.

Lytt også til episoden om Hvordan vi løser plastproblemet

Har du spørsmål eller innspill? Ta gjerne kontakt med styret i PF Internasjonal politikk og økonomi