foto: POLYTEKNISK FORENING

Lytt til #PolyPod: Hvordan løser vi plastproblemet?

Publisert: 22. mai 2023

Plastforsøpling er et enormt, transnasjonalt problem og en trussel mot dyr og mennesker. Det anslås at mellom 9 og 14 millioner tonn plast havner i havet hvert år. Og hvis og når fisk og annen sjømat blir rammet av denne forsøplingen, forsvinner matfatet og arbeidsplassene til millioner av mennesker, kanskje særlig i Asia. Plastforsøpling er også en trussel mot rent drikkevann mange steder. Så hvordan i all verden skal vi løse dette? Hvor står vi i dag? Hvordan kan vi få til en global plastavtale?

Lytt til samtalen mellom:

  • Torbjørn Graff Hugo, Internasjonale miljøspørsmål, Folkerettsinstituttet
  • Kjølv Egeland, Postdoktor, Sciences Po, styremedlem PF Internasjonal politikk og økonomi

I denne episoden lærer du om omfanget av plastforsøplingsproblemet. Om hva som har skjedd siden 2017 – da en hva en hval med 30 plastposer i magen drev i land på Sotra. Du lærer om mulige løsninger, hva som gjøres globalt og av hvem. Du lærer også om hvordan internasjonale avtaler blir til i praksis.

Verdenshavene flommer over av plast, antibiotikaresistens er i ferd med å bli et stort problem, og ny teknologi kommer til å sette reglene for krig på prøve. Hva skal vi gjøre med alt dette? I denne serien fra PF Internasjonal politikk og økonomi snakker vi om store globale utfordringer og hvordan de kan løses.

Ta gjerne kontakt med styret i PF Internasjonal politikk og økonomi