Lytt til #PolyPod: Hva bør Norge ta opp i FNs sikkerhetsråd?

Publisert: 14. januar 2021

Norge har nettopp inntatt sete i FNs sikkerhetsråd for 2021-23. Prioriterte norske temaområder er fredsdiplomati, inkludering av kvinner, beskyttelse av sivile samt klima og sikkerhet. Stortinget har vedtatt at å fremme demokrati globalt er av norske interesser. Sikkerhetstrusler knyttet til polarisering og nedbygging av demokratiske institusjoner er viktige, om mindre synlige.

Lytt til samtalen mellom:

  • Jette Christensen, medlem av Stortingets Utenriks- og forsvarskomité for Arbeiderpartiet og tidligere delegat i FNs parlamentariske forsamling
  • Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær i Polyteknisk Forening

I denne episoden hører du om hva Norge kan gjøre i FNs sikkerhetsråd. Du lærer om sikkerhetsbegrepet i en ny, digital tid og om internasjonale institusjoner som ivaretar demokratiske styresett. Du får også et frempek om Norges bidrag ved slutten av perioden i Sikkerhetsrådet.

https://player.acast.com/5e6ea7dce294413e054dff97/episodes/polypod-hva-br-norge-ta-opp-i-sikkerhetsradet?theme=default&cover=1&latest=1

Ta gjerne kontakt med Styret i PF Internasjonal politikk og økonomi og Styret i PF Samfunnssikkerhet!
Liker du #PolyPod, støtt Polyteknisk Forening via Vipps til 81911 nå!