KLP ønskes velkommen som medlem av Polyteknisk Forening

Publisert: 26. april 2019

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Kommune- og Helse-Norges eget pensjonsselskap med 457.000 aktive medlemmer, over 290.000 pensjonister og 229.000 tidligere medlemmer med pensjonsrettigheter. Det er kundene som eier KLP, og KLPs viktigste jobb er å sørge for at eiernes ansatte får den pensjonen de har krav på.

KLP og Polyteknisk Forening har jobbet for mye av det samme gjennom historien, fra oppbyggingen av landet etter 2. verdenskrig, til etableringen av velferdsordninger som offentlig tjenestepensjon og senest gjennom utviklingen av samfunnsansvarlig kapitalforvaltning.

– KLP skal være ledende innen samfunnsansvar og bærekraft, noe som betyr at vi leverer en trygg og konkurransedyktig pensjon på en ansvarlig og bærekraftig måte. Med rask digitalisering og mer samhandel på tvers av bransjer, ser vi verdien av å bygge kunnskap og nettverk i Polyteknisk Forening. Vi har tro på felles arenaer der næringsliv, samfunn og teknologi samarbeider om bærekraftige løsninger, sier Gro Myking, konserndirektør Kommunikasjon og Marked. Hun er også medlem av Direksjonen i Polyteknisk Forening.

Vi gleder oss til å dele, lære, utfordre og utvikle gode teknologi- og samfunnsløsninger sammen med KLPs nesten 1000 ansatte! Finansmarkedene er relevante for alle fagnettverkene i Polyteknisk Forening og mange av de store dilemmaene vi løfter.

Bedriftsmedlemskapet gir adgang for alle ansatte til alle aktiviteter i Polyteknisk Forening og åpner for nettverk med eksperter, talenter og ledere på tvers av en rekke teknologier og næringer. Ansatte kan delta i fagnettverkene og løfte frem relevante temaer på viktige møteplasser og også gå inn i nettverksstyrene. Bedriftsmedlemskapet gir også muligheter til å holde egne møter i Oslo sentrum. I partnerskap holder vi i hevd tradisjonen med vitenskapsbasert og bærekraftig samfunnsutvikling gjennom teknologi og entreprenørskap siden 1852.

Fotograf: Nicolas Tourrenc