Invitasjon til å søke Dr. Mathias Sems fond

Publisert: 24. oktober 2020

I forbindelse med den digitale Nasjonal konferanse for materialteknologi 2. og 3. desember 2020 inviteres relevante kandidater til å søke Dr. Mathias Sems fond.

Fondsrådet ønsker at utdelingen skal synliggjøres i det norske metallurgiske miljøet.

Begrunnet søknad med søkerens vita og meritter bes fremmet så snart som mulig, innen 6. november 2020.

Søknad sendes med e-post til fondsrådets leder Gustav Heiberg.

Dr. Mathias Sems Fond ble opprettet av Elkem AS i 1971 for å hedre Dr. Sem i anledning hans 80-årsdag. Formålsparagrafen i fondets statutter lyder: “Fondets formål er så støtte metallurger – fortrinnsvis yngre – som gjennom sitt arbeide innen forskning eller industri har vist spesiell dyktighet, pågangsmot og pionerånd, og som har nye ideer som kan bringe vårt samfunn videre fremover.” Fondet administreres av Polyteknisk Forening v/ Norsk Metallurgisk Selskap’s landsforening gjennom et råd. Kandidater kan nomineres av metallurgisk industri og forskningsmiljø.

Her finner du mer informasjon om PF Materialteknologi.