Møte i regi av: PF Materialteknologi

Nasjonal konferanse for materialteknologi

Nasjonal konferanse for materialteknologi
Foto: NTNU

2 Dec. 2020 kl 08:00 - 17:00

NTNU Trondheim

Legg møtet inn i Outlook: iCalNasjonal konferanse for Materialteknologi arrangeres annethvert år vekselvis i Oslo og Trondheim, og er en bred faglig møteplass mellom industri og forskning. Det er en arena for nettverksbygging, og et utstillingsvindu for unge forskere.

Årets konferanse er hos NTNU i Trondheim og byr på et spennende program:

 • Energi og klima: utfordringer og muligheter for norsk industri. Plenumsforedrag.
 • Faglige sesjoner:
  • Al legeringer og lette metaller
  • Havmaterialer
  • Ferrolegeringer
  • Korrosjon
  • Karakterisering
  • Modellering
  • Innovasjonsprosesser
  • Avanserte materialer
  • Materialer for energiløsninger
  • Biomaterialer

Nasjonal konferanse for Materialteknologi arrangeres i partnerskap mellom Norsk Materialteknisk Selskap, Norsk Metallografisk Forening, Norsk Korrosjonsteknisk Forening og Polyteknisk Forening.

Påmelding via NTNU

Velkommen til NTNU, Trondheim!

Ønsker du medlemskap i Polyteknisk Forening? Meld deg inn her.