Invitasjon til å søke Dr.ing. Haakon Styri’s studiefond

Publisert: 24. oktober 2020

I forbindelse med den digitale Nasjonal konferanse for materialteknologi 2. og 3. desember 2020 inviteres relevante kandidater til å søke Dr.ing. Haakon Styri’s studiefond.

Fondsstyret ønsker at utdelingen skal synliggjøres i det norske materialteknologiske miljøet.

Begrunnet søknad med søkerens vita og meritter bes fremmet så snart som mulig, innen 13. november 2020.

Søknad sendes med e-post til fondets styreleder Gustav Heiberg.

Dr.ing. Haakon Styri var metallurg, og dosent ved NTH før krigen. Han dro til USA, hvor han bl.a. var sjef for SKF’s forskningslaboratorium i Philadelphia. Fondet ble opprettet, og har nå økt til vel 1 million kr. Avkastningen av fondet deles ut som reise- og oppholdsstipend til kvalifiserte søkere som ønsker opphold ved utenlandsk institusjon for å arbeide med materialteknologi.

Les mer om Dr.ing. Haakon Styri’s studiefond.

Her finner du mer informasjon om PF Materialteknologi.