Internasjonalt og nordisk sikkerhetssamarbeid om etterretning og det digitale domenet: Se sendingen nå!

Publisert: 2. oktober 2021

I det digitale domenet kan særlig tre typer aktiviteter være alvorlige trusler mot Norge og vestlige demokratier: påvirkning, etterretning og sabotasje. Vi tar her opp hvordan det internasjonale og nordiske samarbeidet om etterretning i det digitale domenet kan styrke samfunnssikkerheten.

Du møter:

  • Tom Røseth, Førsteamanuensis, Hovedlærer i etterretning, Forsvarets Høgskole
  • Bård Ludvig Thorheim, nyvalgt Stortingsrepresentant (H), erfaring fra UD og E-tjenesten
  • Andrea Rognstrand, nyhetsredaktør, Forsvarets Forum er programleder

Se opptaket fra sendingen nå!

 

Ta gjerne kontakt med Styret i PF Samfunnssikkerhet og Styret i PF Digitalt lederskap nå!