Hvorfor faller produktiviteten i veibygging? Se sendingen nå!

Publisert: 13. november 2020

Vi investerer 375 milliarder kroner i vei i 6-årsperioden frem til 2023. En meter vei koster et sted mellom 200 og 250 000 kr – og blir dyrere år for år.

Produktivitetsutviklingen gir en pekepinn på effektiv ressursforvaltning og økonomisk vekst. Hva er det som gjør at veibygging sakker akterut?

Og hvordan vet vi det, dvs. hvordan måler vi det?

Se sendingen om produktivitetsutviklingen i veibygging nå!

Se og hør:

  • Geir Saxebøl, sjefsingeniør i Statens vegvesen: sentrale utviklingstrekk ved og forklaringer på kostnadsutviklingen innenfor veianlegg
  • Rasmus Bøgh Holmen, forsker, Transportøkonomisk institutt og doktorgradsstipendiat, BI samt styreleder i PF Samferdsel: nye forskningsfunn på feltet, blant annet knyttet til optimal organisering, betydningen av omstendighetene og målefeil

Foto: Polyteknisk Forening

Bygg- og anleggsnæringen har bidratt betydelig til å dempe produktivitetsutviklingen i vestlige land. Bransjen for veianlegg følger mange av de samme utviklingstrekkene som næringen for øvrig. Hva forklarer den svake utviklingen og i hvilken grad er den reell? Hvordan kan denne kunnskapen bidra til effektiv styring fremover?

Se sendingen om produktivitetsutviklingen i veibygging nå!

Ta gjerne kontakt med Styret i PF Samferdsel og Styret i PF Samfunnsøkonomi nå!

Video: Erik Magnus Eriksen Olseng