foto: Oslo Economics, Øystein Grue, TØI

Hvordan blir fremtidens transportløsninger? Se sendingen nå!

Publisert: 30. mai 2021

Hva driver samferdselsløsningene – og hvorfor? Hvordan påvirker teknologiutviklingen, klimaendringer og arbeids-og bosettingsmønstre fremtidens transport?

Ser vi noen varige effekter av koronapandemien allerede nå? Når får vi selvkjørende biler? Passer Nord-Norgebanen inn i de scenariene forskerne vurderer for fremtidens transport?

Se og hør:

  • Ove Skaug Halsos, partner, Oslo Economics
  • Ragnhild Wahl, Director for Research and Innovation, ITS Norway
  • Niels Buus Kristensen, Chief Research Economist, Transportøkonomisk institutt
  • Rasmus Bøgh Holmen, seniorforsker, Transportøkonomisk institutt og styreleder, PF Samferdsel, er dagens programleder

De presenterer kunnskap fra ferske analyser og diskuterer hva som bør legges til grunn i beslutningsprosesser og prioriteringer i samferdselssektoren frem mot 2050.

Ta gjerne kontakt med Styret i PF Samferdsel og Styret i PF Samfunnsøkonomi!

Video: Boris Parunov og Petter Vaaland