Hvilke konsekvenser får EUs taksonomi for kraftnæringen? Se sendingen nå!

Publisert: 4. juni 2021

EUs taksonomi, miljøledelse, ESG og bærekraftig finans er begreper som det snakkes mye om i sammenheng med europeisk næringsliv for tiden. Som en del av EU sin grønne politikk, har EU vedtatt en taksonomi, dvs. et klassifiseringssystem, for hva som er miljøvennlig næringsaktivitet.

Gaute Egeland Sanda, VP Improvements i Statkraft, gir oss et innblikk i hva EU taksonomien egentlig er. I samtalen med Martha Marie Øberg,  avdelingsleder for systemutvikling i Statnett, får vi vurderinger av hvordan taksonomien kan få betydning for fornybar energiproduksjon, også i Norge.

Vi lurer på hvordan dette vil få konsekvenser for kraftnæringen? Vil klassifiseringssystemet bety noe for fornybar energiproduksjon? Må vi regne med endringer i måten vi driver vår fornybare virksomhet på?

Se opptak av sendingen nå!

 

Ta gjerne kontakt med Styret i PF Energi og Styret i PF Bærekraft!

Video: Boris Parunov og Vetle Opedal