Hvem bør få COVID-19-vaksine når – og hvorfor? Se sendingen nå!

Publisert: 22. januar 2021

Se sendingen om hvem som bør vaksineres når – og hvorfor!

Hvilke prioriteringer skal vi som samfunn gjøre i oppstarten av COVID-19-vaksisneringen? De eldste og sykeste er mest utsatt for alvorlig sykdom og død, helsevesenet og samfunnskritiske funksjoner risikerer sprengt kapasitet og deler av næringslivet ligger nede for telling. Vaksinasjonsprogrammet vil ta tid og koste mye – og det hersker stor usikkerhet rundt pandemiens utvikling. Hvilket beslutningsgrunnlag trenger vi for å kunne prioritere best mulig?

Se og hør ulike vurderinger fra ekspertene:

  • Jasper Rick Littmann, Assisterende direktør Koronavaksinasjonsprogrammet, FHI og sekretariatsleder for ekspertgruppen i for råd om prioriterte grupper for koronavaksinasjon
  • Eli Feiring, Førsteamanuensis Helseledelse og helseøkonomi, UiO og medlem av ekspertgruppen for råd om prioriterte grupper for koronavaksinasjon
  • Steinar Holden, Instituttleder Økonomisk institutt, UiO og leder av ekspertutvalgene for de økonomiske effektene av tiltak mot koronaepidemien
  • Hans M. Borchgrevink, hovedstyremedlem i Polyteknisk Forening og leder av PF Helse er ordstyrer

Skal vi gi økonomiske incentiver for å få flere til å vaksinere seg raskere? Skal vi prioritere risikogruppene, dvs. færrest mulig døde, eller de med utsikt til flest mulig gode leveår? Skal vi prioritere helsepersonell fordi de er sentrale i bekjempelse av pandemien, de er sentrale i behandling av syke og dermed vil kunne redusere antall døde samt fordi de utsettes for smittefare med risiko for egen, kollegers og familiens helse? Eller skal vi prioritere dem som holder samfunnet i gang, samfunnskritiske funksjoner, som lærere og politikere? Burde vi først prioritere tett befolkede områder med høyt smittetrykk?

Noen kommuner velger å se bort fra helsemyndighetenes anbefalinger og starter vaksineringen med helsearbeiderne, ikke de eldste på sykehjem. Er det greit? I mange poster på statsbudsjettet ligger det implisitt en verdsetting av liv og en prioritering av kost/ nytte, hvorfor skal det være annerledes for COVID-19-vaksinering? Hvordan bør den løpende vurderingen av hvem som skal vaksineres fremover gjøres, gitt stor usikkerhet i både medisinske og økonomiske konsekvenser?

Se sendingen om hvem som bør vaksineres når – og hvorfor!

Ta gjerne kontakt med Styret i PF Helse og Styret i PF Samfunnsøkonomi nå!

Video: Petter Vaaland