Hva er konsekvensene av å digitalisere den norske skolen? Se sendingen nå!

Publisert: 24. februar 2021

Se sendingen om konsekvensene av digitalisering i skolen nå!

COVID-19-pandemien har definert den nye normalen også for skolen, med store deler av undervisningen i ulike former for digital hjemmeskole. Det har lenge vært et politisk mål for Norge å være “best i verden” på digital skole, og vi var blant de aller første landene som tok inn digital kompetanse i alle fag og alle trinn i våre læreplaner i 2006. Skole engasjerer mange, og det er skrevet en rekke kronikker fra både foreldre, lærere, elever og forskere om for eksempel hvorvidt det er lurt å investere i et nettbrett til hver elev i undervisningen.

Se og hør:

  • Marte Blikstad-Balas, professor, Universitetet i Oslo
  • Øyvind Roth, styreleder, PF Senior

Hun presenterer som skjer med skolen når digitaliseringen er et faktum. Norge er på verdenstoppen når det gjelder digital infrastruktur – tilgang på utstyr. Men hva så? Hvordan påvirker dette utstyret det som faktisk skjer i klasserommet – og hva elevene lærer på skolen?

Noen spørsmål Blikstad-Balas diskuterer med utgangspunkt i nyere forskning er hva som skjer med undervisningen når papirbøker blir byttet ut med digitale tekster og hva som skjer med lærerens rolle når mye av den faglige planleggingen overlates til de som lager digitale ressurser som apper og læringsverktøy. Hvor er de største utfordringene med digitaliseringen av skolen – og hva kan veien videre være?

Marte Blikstad-Balas er professor ved Universitetet i Oslo og professor 2 ved Universitetet i Stavanger. Hun er også nestleder for det nordiske senteret for fremragende forskning QUINT- Quality in Nordic Teaching. Blikstad-Balas er klasseromsforsker og har de siste ti årene forsket på hvordan digitalisering endrer skolehverdagen for både lærere og elever. Hun har skrevet en rekke artikler om dette emnet, og har nylig utgitt boka “Det store digitaliseringseksperimentet i skolen” sammen med Per Kornhall og Jenny Maria Nilsson.

Se sendingen om konsekvensene av digitalisering i skolen nå!

Ta gjerne kontakt med Styret i PF Senior og Styret i PF Digitalt lederskap nå!

Video: Petter Vaaland og Vetle B. Opedal