Hva bør medisiner koste – og hvorfor? Se sendingen nå!

Publisert: 18. september 2021

Tilgang til nødvendige og gode legemidler er viktig under og etter koronapandemien. Det er også viktig å begrense både private og offentlige utgifter til legemidler. Samtidig må industrien ha tilstrekkelige rammer for å utvikle og sikre forsyningene av legemidler. Hvordan balanseres de ulike hensynene?

Du møter:

  • Dag Morten Dalen, professor ved BI og partner i Vista Analyse
  • Jan Børge Jakobsen, CEO i Bayer Norge og direksjonsmedlem i Polyteknisk Forening
  • Ivar Sønbø Kristiansen, professor emeritus ved Universitetet i Oslo og assosiert partner i Oslo Economic
  • Rasmus Bøgh Holmen, forsker ved Transportøkonomisk institutt og styremedlem i PF Samfunnsøkonomi er programleder

Se opptak av sendingen nå!

 

Ta gjerne kontakt med styret i PF Helse og styret i PF Samfunnsøkonomi!