Hjernen og aldring: Myter og realiteter. Se sendingen nå!

Publisert: 7. mars 2021

Se sendingen om hjernen og aldring nå!

Foredraget handler om hva som skjer i hjernen ved aldring, og hvilke følger det har for oss mentalt og kroppslig. Du får også innsikt i hvordan du best kan motvirke eller forsinke tap av funksjon etter hvert som du blir eldre.

Se og hør:

  • Per Brodal, professor emeritus i medisin (anatomi) ved Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, med spesialkompetanse innen nevrobiologi og medisinsk utdanning.
  • Frøydis Langmark, tidligere direktør for Kreftregisteret og medlem av direksjonen i Polyteknisk Forening

Per Brodal har drevet eksperimentell utforskning av hjernens koblingsmønstre og skrevet flere lærebøker, blant annet The Central Nervous System (siste utgave på Oxford University Press, 2016). Grunnleggende forutsetninger for læring, og hvordan man kan legge til rette for læring enten personen er 2 eller 80 år har vært et gjennomgangstema i hans faglige virke.

Se sendingen om hjernen og aldring nå!

Ta gjerne kontakt med styret i PF Senior og styret i PF Helse nå!

Video: Petter Vaaland