foto: POLYTEKNISK FORENING

Æresmedlemskap tildelt ildsjeler i Polyteknisk Forening

Publisert: 9. juni 2023

Direksjonsmedlemmer, styret og valgkomitémedlemmer var samlet i Polyteknisk Forening i juni 2023 for å dele inspirasjon og innsikt og gi innflytelse for neste år. Denne sommerdagen ble det også overrukket æresmedlemskap til fire dedikerte medlemmer for deres langvarige og trofaste tjeneste i foreningen. Disse enkeltpersonene har bidratt sterkt til PF’s betydning gjennom årene, og deres innsats og engasjement har satt dype spor i foreningens historie.

Ildsjelene som ble tildelt æresmedlemskap med livslangt medlemskap i foreningen er:

  • Hans M. Borchgrevink er styreleder i PF Helse siden 2002 og var interim generalsekretær i 2018 samt styremedlem fra 2016 til 2022
  • Fredrik Evjen var generalsekretær fra 2002 til 2014 og medlem av valgkomitéen fra 2015 til 2021
  • Hilde Nagell var direksjonsmedlem fra 2002 til 2013, styremedlem fra 2013 til 2017 samt medlem av valgkomitéen fra 2017 til 2023
  • Ingrid Stange var vise-president fra 2016 til 2022 og direksjonsmedlem i 2022

Polyteknisk Forening gratulerer og takker så mye for innsatsen!

Siden 1852 har ildsjeler drevet Polyteknisk Forening som uavhengig og ideell møteplass for dialog om sentrale temaer innen teknologi, samfunn og næringsliv. Det unike nettverket av unge og erfarne fageksperter og forskere, oppstarts- og multinasjonale selskaper, embedsverk, investorer og politikere fortsetter å bringe tverrfaglig kunnskap inn som grunnlag for viktige beslutninger for en robust og bærekraftig femtid.

Demokrati, forsvar og kunstig intelligens

Robusthet var den røde tråden på årets direksjonssamling. Robusthet handler om å bygge motstandskraft og evne til å håndtere utfordringer og endringer på en konstruktiv måte, og dette temaet er en sentral del av PFs arbeid og aktiviteter dette året.

Til å belyse temaet fikk vi lytte til tre innlegg fra eksperter på området. Jette Christensen, statsviter, skribent og leder, Riksvalgstyret belyste hvordan robusthet er avgjørende for å opprettholde et sterkt demokratisk system. Med økende utfordringer, inkludert teknologiske, som påvirker demokratiske institusjoner globalt, snakket Christensen om demokratiets tilstand og hvilke tiltak som kan styrke og bevare det.

Med AI i stadig større grad som en integrert del av samfunnet og næringslivet, er det viktig å utforske hvordan vi kan bygge robuste AI-systemer som er pålitelige, rettferdige og transparente. Astrid Rusås Kristoffersen, Group Director Research & Development i DNV, presenterte viktige perspektiver og konkrete eksempler knyttet til etikk, ansvarlighet og bærekraft i utviklingen og anvendelsen av AI-teknologi.

Kenneth Ruud, administrerende direktør ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), delte perspektiver om robusthet innenfor forsvarssektoren. Han beskrev landets totalforsvar og forsvarsevne evne og snakket om hvordan vi skal opprettholde et robust forsvar mot sammensatte trusler, og om teknologiske drivere og utviklingstrekk. Han avsluttet med Kratzberg’s første lov om teknologi: «Technology is neither good nor bad; nor is it neutral».

Direksjonen er et rådgivende organ for Styret og i direksjonssamlingen delte de sine refleksjoner om Polyteknisk Forenings posisjon fremover. Vi takker for alle bidrag!

Polyteknisk Forening
Polyteknisk Forening
Polyteknisk Forening
Polyteknisk Forening
Polyteknisk Forening