1 million elbiler – hva skjer med strømnettet? Se sendingen nå!

Publisert: 4. februar 2021

Se sendingen om elbiler og strømnettet nå!

Få svar på det du lurer på fra:

  • Hanne Cecilie Geirbo, førsteamanuensis, OsloMet (Ordstyrer)
  • Paal Brevik Wangsness, forsker II, Transportøkonomisk institutt
  • Mads Greaker, professor, OsloMet
  • Karina Standal, senior forsker, CICERO

Hva skjer når alle skal lade samtidig? Hva vil skje for sluttkunden?

Effekttariffer har vært omstridte og effekten av disse kan være usikker. Kan vehicle to grid være en del av løsningen? I hvilken grad er dette relevant for Norge?

Hva er potensialet for at husholdene skal bli leverandører av fleksibilitet i strømnettet? Hva er hindringene, og hva kan motivere?

Se sendingen om elbiler og strømnettet nå!

Ta gjerne kontakt med Styret i PF Energi og Styret i PF Samferdsel nå!

Video: Petter Vaaland og Vetle B. Opedal