Yara ønskes velkommen som medlem av Polyteknisk Forening

Publisert: 14. februar 2019

Yara ble stiftet hos Polyteknisk Forening i 1905, den gang som Norsk Hydro. Fysikkprofessor Birkeland stod for en av Norges viktigste oppfinnelser, lysbuen, og da han møtte gründeren Sam Eyde hos Polyteknisk Forening i 1903, ble det norske industrieventyret rundt Yara’s kunstgjødselproduksjon skapt. Sam Eyde holdt etter sigende et så engasjerende foredrag i Polyteknisk Forening at han fikk privat, utenlandsk finansiering på 70 millioner kroner til etableringen av det første anlegget på Rjukan. Det tilsvarte like mye som et statsbudsjett. Den gang som nå satt det ingeniører på bakerste rad og humret og ristet på hodet.

I dag er Yaras misjon å sørge for mat til verdens befolkning og verne om jordkloden på en ansvarlig måte – og de er til stede i over 60 land med om lag 17 000 ansatte.

For å bidra til mer bærekraftig matproduksjon satser vi på digitale verktøy til presisjonslandbruk, sirkulære forretningsmodeller og miljøteknologi. Vi ser Polyteknisk Forening som et nettverk av eksperter fra ulike fag og bransjer som er nyttig for Yara i vårt innovasjonsarbeid. Samarbeid på tvers er det som skal til for å skape løsninger på verdens store utfordringer, sier Lene Trollnes, EVP People & Global Functions. Hun er også medlem av Direksjonen i Polyteknisk Forening.

Vi inspireres av kombinasjonen oppfinnsomhet, entreprenørskap og langsiktig global verdiskaping – og gleder oss til å fremme kunnskap om teknologi- og samfunnsutvikling for en bærekraftig fremtid sammen med Yara!

Bedriftsmedlemskapet gir adgang for alle ansatte til alle aktiviteter i Polyteknisk Forening og åpner for nettverk med eksperter, talenter og ledere på tvers av en rekke teknologier og næringer. Ansatte kan delta i fagnettverkene og løfte frem relevante temaer på viktige møteplasser og også gå inn i nettverksstyrene. Bedriftsmedlemskapet gir også muligheter til å holde egne møter i Oslo sentrum. I partnerskap holder vi i hevd tradisjonen med vitenskapsbasert og bærekraftig samfunnsutvikling gjennom teknologi og entreprenørskap siden 1852.