Visste du at det planlagte norske CO2-lageret kan bli utsolgt før det har åpnet?

Publisert: 20. mars 2020

Og visste du at store og små norske selskaper er verdensledende på teknologien?

Under nettverksfrokosten om fangst og rensing av CO2 var fokus på hvordan CO2 renses og hvordan det skaper verdier. Se presentasjonene fra Aker Solutions, Compact Carbon Capture og Gassnova. Les mer om hvordan leverandørene mener Northern Lights lageret under Nordsjøen kan bli «utsolgt» allerede fra åpningsdagen og om norsk teknologiutvikling for eksportmarkedet, der marked og myndigheter spiller sammen.

Se presentasjonene fra:

Anne Strømmen Lycke, CEO i NORSAR, ledet nettverksfrokosten med 75 deltagere.

Presentasjonene gir innføring i hvordan fangst-teknologiene for CO2 brukes nå og hvilke nye teknologier som utvikles. Presentasjonene viser noe av bredden blant etablerte leverandører og entreprenører som bidrar til knoppskyting, bedriftsetablering og eksportmuligheter – og hvordan myndighetsaktørene samarbeider med bransjen.

Norske industri- og teknologimiljøer er langt fremme innen fangst og rensing av CO2. Norske myndigheter har tatt en klar internasjonal posisjon knyttet til potensialet for å lagre CO2 fra Europa under Nordsjøen. Verdensmarkedet kan bli stort både i industri- og energisektorene, men teknologien er foreløpig lite utbredt. CO2-håndtering er aktuelt for all prosess- og avfallsindustri, for hydrogen fra naturgass samt for kullkraftproduksjon. Teknologien muliggjør også negative utslipp av CO2.

Se presentasjonene fra Aker Solutions, Compact Carbon Capture og Gassnova.

Ta gjerne kontakt med styret i PF CO2-håndtering.