Verden sett med Aung San Suu Kyi’s øyne: Se sendingen nå!

Publisert: 17. oktober 2020

Hva skjedde og kommer til å skje i Myanmar og hvorfor? Hvordan kan vi forstå utviklingen?

Se sendingen nå!

  • Innleder: Stein Tønnesson, Research Professor, The Peace Research Institute Oslo (PRIO)
  • Kommentar: Espen Barth Eide, Stortingsrepresentant (AP), involvert i Norges relasjoner med Myanmar over lang tid, som bl. a. Utenriksminister
  • Ordstyrer: Ingrid Stange, Styreleder Partnership for Change, med aktiviteter i Myanmar, og Visepresident i Polyteknisk Forening

Aung San Suu Kyi, som mottok Nobels fredspris i 1991 for sin langvarige kamp mot Myanmars militærdiktatur, har siden fordrivelsen av Rohingya-folket i 2016-17 forsvart det samme militæret mot internasjonale beskyldninger om folkemord eller forbrytelser mot menneskeheten.

I Norge og ellers i Vesten ser det ut som hun totalt skiftet mening da hun vant valget i 2015 og ble den reelle lederen for den sivile delen av regjeringen. Fra å være en vestlig orientert forkjemper for menneskerettigheter ble hun en Kina-vennlig politiker som dekket over folkemord.

Er det likevel en logisk sammenheng i hennes politiske utvikling? Har hennes prosjekt hele tiden vært nasjonsbygging? Å fullføre livsverket til General Aung San, hærens grunnlegger som ble myrdet da hun var fire år? Er hennes hovedmål å få kontroll med hæren? Hvis det er slik, hvordan ser da Aung San Suu Kyi på verden rundt seg fra sitt utgangspunkt i Naypyidaw, den nye sikre innlands-hovedstaden som militæret hadde klar i 2005?

Se og hør Stein Tønnessons, Espen Barth Eides og Ingrid Stanges forsøk på å se verden med Aung San Suu Kyis øyne. Deres hensikt er ikke å gjøre opp noen moralsk status, men forsøke å forstå. I Polyteknisk Forening spør vi også hvilke konsekvenser det kan ha for norsk næringsliv i området at Myanmar blir så tett knyttet opp mot Kinas «Belt & Road Initiative».

Seminaret inngår i serien “Verden sett fra…”. For å forstå hvilken vei verden går i, må vi først forstå de som former den. I en serie seminarer utfordrer Polyteknisk Forening deg til å se verden fra maktsentrenes ståsted, ved hjelp av noen av landets fremste eksperter og forskere. Seminarserien er støttet av Fritt Ord og er åpen og gratis for alle.

Videoen er en redigert versjon av direktesendingen med presentasjonen til Geir Tønnesson spilt inn på nytt i etterkant.

Se sendingen om Myanmar, med Stein Tønnesson, Espen Barth Eide og Ingrid Stange nå!

Ta gjerne kontakt med Styret i PF Internasjonal politikk og økonomi!

Video: Erik Magnus Eriksen Olseng