Verden sett fra Washington D.C.: Se sendingen nå!

Publisert: 20. januar 2021

Se sendingen om verden sett fra Washington D.C. nå!

Dagen for denne webcasten innsettes Joseph Biden som president i USA, og Donald Trump avsettes. Landet er splittet, det trues med vold og gjennomføres innenriks terrorisme. Den lovgivende forsamlingen, Kongressen på Capitol Hill, ble stormet 6. januar og flere mennesker døde.

Vi prøver å forstå hvordan verden ser ut fra Washington D.C., med:

  • Geir Lundestad, professor i historie med spesialitet og mangeårig forsker- og undervisningsbakgrunn på USA, tidligere direktør ved Nobel Instituttet og sekretær for Nobels fredspris
  • Jette F. Christensen, medlem i Stortingets Utenriks- og forsvarskomité for Arbeiderpartiet og forslagstiller om at Norge bør ta opp i FNs sikkerhetsråd behovet for å styrke demokratiets stilling, med henvisning til stormingen av Kongressen i USA
  • Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær i Polyteknisk Forening, er ordstyrer

USA er Norges viktigste allierte og landet med det eldste demokratiet i verden siden 1776. Hvordan er vi kommet til dagens situasjon – og hvordan ser verden ut fra der politikken til verdens mektigste land utformes og avgjøres? Hvordan kan vi forstå de historisk-politiske linjene og hva kan vi forvente fremover?

Se sendingen om verden sett fra Washington D.C. nå!

Seminaret inngår i serien “Verden sett fra…”. For å forstå hvilken vei verden går, må vi først forstå de som former den. I en serie seminarer utfordrer Polyteknisk Forening deg til å se verden fra maktsentrenes ståsted, ved hjelp av noen av landets fremste eksperter og forskere. Serien er støttet av Fritt Ord og er åpen og gratis for alle påmeldte. 

Ta gjerne kontakt med Styret i PF Internasjonal politikk og økonomi nå!

Video: Vegar Aase