foto: Privat, NOREF, NUPI

Verden sett fra Tel Aviv: Se sendingen nå!

Publisert: 13. juni 2021

Til å forstå hvordan verden ser ut fra Tel Aviv, har vi med oss:

  • Kåre R. Aas, Norges ambassadør til Israel
  • Marte Heian-Engdal, assisterende direktør, NOREF Senter for internasjonal konfliktløsning
  • Ole Jacob Sending, forskningssjef, NUPI Norsk Utenrikspolitisk Institutt, er programleder

Om få år feirer den israelske staten 75 år og landet har en lang konflikt med sine arabiske nabostater. Den pågående konflikten med Hamas er kun en siste illustrasjon på en vedvarende konflikt. I denne sendingen spør vi: Hva er de bakenforliggende og utløsende årsakene til den siste eskaleringen av konflikten? Hva vil konsekvensene være for utviklingen i Israel og i regionen? Og ikke minst: Hvordan ser israelske myndigheter selv på situasjonen i landet, og i regionen for øvrig?

Se opptak av sendingen nå!

Seminaret inngår i serien “Verden sett fra…”. For å forstå hvilken vei verden går, må vi først forstå de som former den. I en serie seminarer utfordrer Polyteknisk Forening deg til å se verden fra maktsentrenes ståsted, ved hjelp av noen av landets fremste eksperter og forskere. Serien er støttet av Fritt Ord og er åpen og gratis for alle.

Ta gjerne kontakt med Styret i PF Internasjonal politikk og økonomi!

Video: Vetle Opedal og Petter Vaaland