Spydspisser i samfunnslivet og i norske techmiljøer samles i historisk medlemsnettverk

Publisert: 27. november 2018

50 toppledere, eksperter og talenter går inn i Polyteknisk Forening som rådgivere på tvers av sektorer og teknologier.

Den nyvalgte Direksjonen i Polyteknisk Forening er en imponerende samling mennesker som kan og vil koble teknologi, næringsliv og samfunn – og som faktisk gjør det, sier Silvija Seres, President i Polyteknisk Forening. Polyteknisk Forening har vært med å forme teknologi- og samfunnsutvikling siden 1852 – og nå styrker vi mulighetene for fremtiden.

Partnerskap er avgjørende for å bruke teknologi til å møte samfunnets behov.
Norge og verden står overfor store endringer som fordrer løsninger på tvers av fag, teknologier og sektorer. Klimaendringer, ressursforvaltning, infrastruktur, helse, ny næringsutvikling – det er mange store oppgaver som skal løses. Digitalisering og ny teknologi snur etablerte forretningsmodeller og styresett på hodet, og raske endringer krever kloke beslutninger.

Direksjonen i Polyteknisk Forening fungerer som et rådgivende organ og ledes av Presidenten. Den er bredt sammensatt fra næringsliv, akademia og organisasjoner. Samtlige fagnettverk er representert, øvrige medlemmer velges av generalforsamlingen.

Kunnskap og fakta har aldri vært viktigere.
50 toppledere, eksperter og talenter går derfor inn i som rådgivere på tvers av sektorer og teknologier. Nå skal de revitalisere Polyteknisk Forening.

Polyteknisk Forenings formål er å formidle kunnskap og belyse fakta som grunnlag for innovasjon og verdiskaping, forteller Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening. Vi er veldig glade for å ha med oss dette stjernelaget når vi nå inviterer til møteplasser for å forme en vitenskapsbasert og bærekraftig samfunnsutvikling.

Se alle Direskjonsmedlemmene her.