SpareBank 1-alliansen ønskes velkommen som medlem i Polyteknisk Forening

Publisert: 18. februar 2021

SpareBank1-alliansen består av 14 selvstendige sparebanker over hele landet som samarbeider. SpareBank 1 er Norges nest største finansgruppering og har til sammen 7500 ansatte. Alliansen inkluderer SpareBank 1 Utvikling for bl.a. nettbank- og mobilbankløsninger og også EiendomsMegler 1. SpareBank 1 Gruppen, som eies av SpareBank 1-bankene og LO, inngår også i alliansen, med bl.a. SpareBank 1 Forsikring, Fremtind forsikring, ODIN Forvaltning og SpareBank 1 Spleis. De utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

– Som en stor leverandør av bank- og forsikringstjenester til nær sagt alle bransjer i hele landet, trenger vi å forstå alt fra teknologi som gir bransjeglidninger og ny industri via bærekraftig og sirkulær tjenesteutvikling til makroøkonomi. Vi er som sparebanker tuftet på den norske modellen med samarbeid på tvers, vi er en viktig partner for lokal og nasjonal næringsutvikling og vi er selv en organisasjon i det digitale og grønne skiftet. I Polyteknisk Forening møter vi fagmiljøer, beslutningstagere og talenter – i partnerskap rundt deling av kunnskap for nye løsninger, sier Sigurd Aune, CEO i SpareBank 1 Gruppen. Alliansen har allerede deltatt med Fremtind i #PolyPod om digital teknologi som endringsdriver og med Sparebank 1 i #PolyPod om kina, korona og klima.

Vi er glade for at SpareBank 1-alliansen bringer inn viktig kompetanse fra finans, som sammen med teknologi og samfunn må til for bærekraftig verdiskaping fremover. Alliansen har en imponerende bredde i kombinasjon med spisskompetanse og treffer omtrent alle våre bedrifts- og privatmedlemmer i en eller annen sammenheng. Vi gleder oss til å lære mer og løfte frem prosjekter og løsninger for både dagliglivet og for samfunnsutviklingen.

Bedriftsmedlemskapet gir muligheter til å være med i #PolyPod og #PolyWeb, der teknologi, samfunn og næringsliv møtes. Medlemskapet gir fri adgang for ansatte til, og samarbeid om, digitale og fysiske aktiviteter – og åpner for nettverk med eksperter, talenter og beslutningstagere på tvers av en rekke teknologier og næringer. Her holder vi hverandre oppdaterte og driver samfunnsutviklingen fremover på sentrale tema i partnerskap. Bedriftsmedlemskapet gir også muligheter til å finne de beste kandidatene og holde egne digitale og fysiske arrangementer midt i Oslo sentrum. I partnerskap holder vi i hevd tradisjonen som det kunnskapsbaserte medlemsnettverket for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling gjennom tverrfaglig innsikt, inspirasjon og innflytelse siden 1852.