foto: Øystein Horgmo, UiO

Selvmord: Hva vet vi og hva gjør vi? Se sendingen nå!

Publisert: 11. september 2020

Regjeringen har nettopp lagt frem handlingsplanen for forebygging av selvmord med en nullvisjon.

I dette seminaret lærer du om myter og fakta om forekomst, forsøk, alder, kjønn, sosial bakgrunn, utdannelse, diagnose, varselsignaler og forebyggende tiltak knyttet til selvmord. Spesielt får du kunnskap om rusmiddelbruk som risikofaktor for selvmord.

Se sendingen om selvmord: Hva vet vi og hva gjør vi?

Her presenterer:

  • Lars Mehlum, Professor dr. med., Senterleder, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, UiO: “Myter og fakta om selvmord og forebygging”
  • Ingeborg Rossow, Seniorforsker/PhD, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet: “Rusmiddelbruk og selvmord”
  • Dagens møteleder er Hans M. Borchgrevink, styremedlem i Polyteknisk Forening og styreleder i PF Helse.

Se sendingen om selvmord: Hva vet vi og hva gjør vi?

Ta gjerne kontakt med Styret i PF Helse.

Video: Vegar Aase