Samvirkene ønskes velkommen som medlem av Polyteknisk Forening

Publisert: 6. mai 2020

Samvirkene er interesseorganisasjonen for norske samvirker, som representerer 2,8 millioner medlemmer, 94.000 ansatte og 250 milliarder kr. i omsetning. Deres medlemmer er små og store foretak i alle bransjer over hele landet. Samvirkene fremmer kunnskap om eksisterende samvirkeforetaks omfang og betydning, og om samvirkeformens muligheter ved etablering av nye virksomheter.

Det er ikke ofte vi finner partnere med lengre historie enn Polyteknisk Forening, men Samvirke-medlemmet Norges Vel er fra 1809. Samarbeidet må ha vært godt allerede da Polyteknisk Forening ble etablert, og i 1854 investerte Det kongelige Selskap for Norges Vel i etableringen av Polyteknisk Tidsskrift, forløperen til dagens TU.no.

– Et samvirkeforetak er delingsøkonomi på sitt beste, da medlemmene deler både virksomheten og de økonomiske resultatene. I videreutviklingen av denne gamle eierformen for morgendagens samfunn, er det viktig å dele erfaringer og lære sammen – og da er jo Polyteknisk Forening en god arena, sier Janne Log, Daglig leder i Samvirkene. Du kan høre Janne Log i #PolyPod om Norge etter koronakrisen.

Vi gleder oss til å samarbeide med en organisasjon med stolt historie og ambisjoner for en bærekraftig utvikling i viktige bransjer for Norge. Samvirkene bringer med seg ny kunnskap og nettverk innen landbruk, havbruk og varehandel. Kunnskapsdeling i tverrfaglige nettverk er i DNAet til Polyteknisk Forening og med Samvirkene om bord, vil mange av kompetansemiljøene rundt bærekraft, samfunnsøkonomi, styrearbeid og helse styrkes. Som en partnerskapsplattform på tvers vil vi legge til rette for ny verdiskaping for en ny tid.

Bedriftsmedlemskapet gir adgang for alle ansatte til alle aktiviteter i Polyteknisk Forening og åpner for nettverk med eksperter, talenter og beslutningstagere på tvers av en rekke teknologier og næringer. Ansatte kan delta i fagnettverkene og løfte frem relevante temaer på viktige fysiske og digitale møteplasser, og gå inn i nettverksstyrene. Bedriftsmedlemskapet gir også muligheter til å holde egne møter midt i Oslo sentrum. I partnerskap holder vi i hevd tradisjonen som det kunnskapsbaserte medlemsnettverket for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling gjennom tverrfaglig innsikt, inspirasjon og innflytelse siden 1852.

Foto: Janne Log, Daglig leder i Samvirkene