foto: Polyteknisk Forening

Samtalene fra møtet med Energikommisjonen

Publisert: 20. februar 2023

Hva betyr hovedanbefalingene for energiforsyningen i Norge, og for norsk eksportindustri? Hva har vært vanskelig og lett for kommisjonens arbeid, faglig og politisk? Og hvordan er høringsprosessen for energikommisjonens anbefalinger? Statssekretær Elisabeth Sæther og medlemmer fra Energikommisjonen møttes 2. februar 2023 for å snakke om den ferske rapporten kommisjonen hadde levert. Disse episodene er et opptak fra samtalene.

#PolyPod: Energikommisjonen: Hva nå?

Lytt til samtalen mellom:

  • Elisabeth Sæther, statssekretær, Olje- og energidepartementet (AP)
  • Sverre Gotaas, administrerende direktør, Herøya Industripark, medlem av Energikommisjonen og direksjonsmedlem i Polyteknisk Forening
  • Kjell Roland, tidligere administrerende direktør, Norfund, medlem av Energikommisjonen og styremedlem i PF Internasjonal politikk og økonomi
  • Ellen Viseth, journalist, TU.no, er programleder

I denne episoden lærer du om Energikommisjonens arbeid. Om hvorfor vi er nødt til å øke takten i kraftutbyggingen og om hvordan regjeringen må legge til rette for grønn industri. Du hører om hvordan vi skal bygge morgendagens nett samtidig som vi skal drifte systemet bedre. Du hører også om hva medlemmene tenker om arbeidet med rapporten.

#PolyPod: Energikommisjonen: Blir det mer av alt – og raskere?

Hva tenker statssekretæren om Energikommisjonen rapport? Hva skal til for å få nok energi i fremtiden? Blir det mer av alt?

Lytt til samtalen mellom:

  • Elisabeth Sæther, statssekretær, Olje- og energidepartementet (AP)
  • Ellen Viseth, journalist, TU.no, er programleder

I denne episoden hører du statssekretær, i Olje- og energidepartement, Elisabeth Sæther i samtale med Ellen Viseth i forkant av panelsamtalen i forbindelse med arrangementet med Energikommisjonen: Hva nå?

Ta gjerne kontakt med styrene i PF Internasjonal politikk og økonomi,  eller PF Energi