Regjeringens ekspertutvalg «Norge mot 2025» med Polyteknisk Forenings President

Publisert: 12. mai 2020

Ekspertutvalget «Norge mot 2025» skal vurdere grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter COVID19-pandemien.

Ekspertgruppen består av hyppige gjester i Polyteknisk Forening, inkludert President Silvija Seres.

Vi ser frem til å følge utvalgets arbeid og fremme innsikt, inspirasjon og innflytelse for gjenreisingen av norsk økonomi, gjennom de tverrfaglige nettverkene i Polyteknisk Forening.

Følg med på digitale og fysiske aktiviteter fremover!

Les mer om Regjeringens ekspertutvalg «Norge mot 2025» her.