Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 27.06.2023

PF Energi generalforsamling 2023

30. juni 2023 kl. 08:30 - 09:00

Styret i PF Energi har gleden av å innkalle alle medlemmer til digital generalforsamling 2023.

Saksliste
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder og referent
3. Styrets årsberetning 2022
4. Valg av styre og valgkomité
5. Valg av styreleder

Styre
Eivind Magnus, seniorpartner, THEMA Consulting (gjenvalgt)
Tone Knudsen, seniorrådgiver, Statkraft (gjenvalgt)
Hanne Cecilie Geirbo, førsteamanuensis, OsloMet (ikke til valg)
Bjarne Børresen, seksjonsleder, Multiconsult (gjenvalgt)
Tommy Haugen, senioringeniør, NVE (ny)
Ingeborg Løkka, førstekonsulent, NVE (ny)

Valgkomité
Halvor Lie, Head of Grid Connections Department, Statnett SF (gjenvalgt)
Martha Marie Øberg, Head of Market design & system utilization, Statnett SF (gjenvalgt)

Jarand Hole, Ph.d-kandidat ved NTNU takkes varmt av for god innsats som styreleder i PF Energi. Kim Allgot, teknisk konsulent, Hafslund rådgivning, takkes også varmt av etter god innsats som styremedlem i PF Energi.

Generalforsamling gjennomføres digitalt. Påmeldte får tilsendt lenke til pålogging i forkant av møtet.

Ta gjerne kontakt med Styret i PF Energi.

Velkommen til digital generalforsamling i PF Energi!

Vil du dele dette med ditt nettverk?