Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 05.12.2023

Generalforsamling 2024

13. mars 2024 kl. 17:30 - 18:15

Rosenkrantz' Gate 7, 0159 Oslo

Styret i Polyteknisk Forening har gleden av å invitere alle medlemmer til generalforsamling 2024:

GF 1-24 Velkommen og valg av møteleder og to personer til å undertegne protokollen

GF 2-24 Godkjenning av Innkalling

GF 3-24 Godkjenning av Saksliste

GF 4-24 Godkjenning av Årsregnskap 2023 med Revisjonsberetning 2023

GF 5-24 Godkjenning av Årsrapport 2023

GF 6-24 Valg

Protokoll fra generalforsamling 2024

Styret ønsker alle medlemmer i Polyteknisk Forening velkommen!

Vil du dele dette med ditt nettverk?